BG

Как работи каталога и магазина

Затвори!

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ!!!

Във връзка с извънредното положение в нашата страна сме длъжнида предприемем следните мерки:

1. Клиенти в магазина няма да се допускат.

2. Спираме доставките по клиенти.

3. Който жела е да поръчва стока молим да го направи на:

- WWW.KANTABS.COM

- 0878 90 10 43 или 0878 90 10 44

4. Всички клиенти ще бъдат обслужени, дори и със закъснение.

Молим да ни извините и да проявите разбиране!

Благодарим ви!!!

Екипът на Кантабс ООД

 

Регистрация в сайта можете да направите от тук.

Приятно пазаруване!

Всички цени са без ДДС.

Бяло релеф
ABS 101131
Бяло релеф

116х1 mm   116х2 mm   22x1 mm   22x2 mm   32x2 mm   42x1 mm   42x2 mm  

ABS 1213432
Шампан релеф

116х1 mm   23x1 mm   53x1 mm  

ABS 1225071
Магнолия релеф

116х1 mm   23x1 mm   42х1 mm   53x1 mm  

Сиво базалт
ABS 172166
Сиво шпакловка шагре

116x1 mm   23х1 mm   42х1 mm  

Черно релеф
ABS 190151
Черно релеф

23x2 mm  

ABS 21013
Пясъчен бук гладък

205x0.8 mm   22х0.45 mm   22х0.8 mm   22х2 mm   260x2 mm   275x0.5 mm   42х2 mm  

ABS 21014
Бук трюфел гладко

22х0.45 mm   22х0.8 mm   22х2 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х0.8 mm   42х2 mm  

ABS 210381
Бук Бавария гладък

28х2 mm   19x2 mm   22x1 mm   22х0.45 mm   22х0.8 mm   22х2 mm   25x2 mm   260x2 mm   275x0.45 mm   275x0.8 mm   275x1 mm   32x1 mm   32x2 mm   42x1 mm   42х2 mm  

Дунавски бук
ABS 211032
Бук светъл шагрен

115x1 mm   22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28х2 mm   32х2 mm   340x0.45 mm   340х1 mm   400x2 mm   405х0.45 mm   405х2 mm   42x2 mm  

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ABS 21112
Перлен бук шагрен

340x2 mm   115x0.8 mm   22x0.45 mm   22x0.8 mm   22x2 mm   340x0.45 mm   42x2 mm  

Бук
ABS 211582
Бук Елмау шагрен

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   22х0,8 mm   260x2 mm   275x0.45 mm   275x1 mm   275х0,8 mm   28x0.45 mm   28x2 mm   32x2 mm   42x1 mm   42x2 mm  

Бук шоко
ABS 211599
Бук Тирол Шоко шагрен

19x2 mm   22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   260x2 mm   275x0.45 mm   275x1 mm   28x2 mm   32x2 mm   405x0.45 mm   42x0.45 mm   42x2 mm   42х1 mm  

ABS 220344
Череша фладер

22x0.8 mm   22х0.45 mm   22х1 mm   22х2 mm   260х0.8 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х1 mm   28х2 mm   32х1 mm   32х2 mm   42x0.5 mm   42х0.8 mm   42х1 mm   42х2 mm  

ABS 22077
Светла череша фладер

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   340x0.45 mm   405x1 mm   405x2 mm   42X1 mm   42x2 mm  

ABS 22078
Тъмна череша фладер

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   340x0.45 mm   405x1 mm   405x2 mm   42X1 mm   42x2 mm  

ABS 221625
Калвадос шагрен

22х0.45 mm   22х0.8 mm   22х2 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х0.8 mm   28х2 mm   42х2 mm  

Светла Круша
ABS 221764
Светла Круша шагрен

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28x2 mm   32x2 mm   340x0.45 mm   340x1 mm   400x2 mm   42x2 mm  

 ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ABS 222951
Тъмен калвадос шагрен

22x2 mm   22х0.45 mm   22х0.8 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х0.8 mm   28х2 mm   42х2 mm  

ABS 223615
Череша романа шагрен

275x1 mm   22х0.45 mm   22х1 mm   22х2 mm   260x2 mm   275x0.45 mm   28х2 mm   42x1 mm   42х0.45 mm   42х2 mm   60х2 mm  

Череша табак
ABS 223657
Череша табак

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   42x2 mm  

ABS 22435
Череша фладер

19x2 mm   22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28x1 mm   28x2 mm   32x2 mm   400x1 mm   400x2 mm   405x0.45 mm   42x2 mm  

Слива хевея
ABS 227935
Хавана шагрен

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28x2 mm   400x0.45 mm   400x2 mm   405x1 mm   42x2 mm  

 ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

Череша
ABS 227967
Кафяв ясен касино фладер

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   32х2 mm   340x0.45 mm   400x2 mm   405x1 mm   42x2 mm   54x1 mm  

Американска череша
ABS 229345
Американска череша шагрен

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28x0.45 mm   28x2 mm   32x2 mm   400x0.45 mm   400x2 mm   42x0.45 mm   42x2 mm   95x1 mm  

 ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ABS 230685
Елша шагрен

22х0.45 mm   22х1 mm   22х2 mm   28х2 mm   32х2 mm   340х0.45 mm   340х1 mm   405х2 mm   42x0.45 mm   42х2 mm  

Елша шагрен
ABS 239411
Елша шагрен

22x0.45 mm   22x1 mm   22x2 mm   28x2 mm   42x2 mm  

ABS 240006
Кехлибарен дъб фладер

22x0.45 mm   22x0.8 mm   22x2 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х0.8 mm   42x2 mm   42х0,8 mm  

ABS 24001
Бял дъб фладер

22x0.45 mm   22x0.8 mm   22x2 mm   260x2 mm   275x0.45 mm   275x0.8 mm   42x0.8 mm   42x2 mm  

ABS 24003
Златен дъб фладер

275х1 mm   22x0.45 mm   22x2 mm   22х1 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   28x2 mm   42x2 mm   42х1 mm  

ABS 24004
Дъб табак фладер

22x0.45 mm   22x0.8 mm   22x2 mm   260х2 mm   275х0.45 mm   275х0.8 mm   42x2 mm   42х0,8 mm